DHAMMAPADA- APPAMAADA VAGGA - HEEDFULNESS

APPAMAADA VAGGA – HEEDFULNESS – Vietnamese – English – French – German

APPAMAADA VAGGA – HEEDFULNESS – PHẨM KHÔNG BUÔNG LUNG21. Không buông lung đưa tới cõi bất tử (15), buông lung đưa tới cõi tử vong; người không buông lungthì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma(16). CT (15): Niết bàn (Nibbàna) CT (16): Bởi vì người không buông lung thì được chứng nhập Niết bàn và không còn

Share this story : F G