BAALA VAGGA - FOOLS

JARAA VAGGA – OLD AGE

Phẩm XI JARAA VAGGA – OLD AGE – PHẨM GIÀ (93) CT (93): Nói về sự già.146. Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt (94) ; Ở trong chỗ tối tăm bưng bít(95) , sao không tìm tới ánh quang minh(96)? CT (94): Thế giới bị 11 thứ lửa này thường

Share this story : F G
Khuddaka Nikaya

Khuddaka Nikaya

Khuddaka Nikaya Translations and annotations by Piya Tan   Dhammapada (DhA) DhA 13.10 Asadisadana Vatthu The Joy of Giving Jataka (J) J 424 Aditta Jataka What is given is well saved. Iti Vuttaka (It) It 3.3.4 Santatara Sutta Cessation of feeling and perception is more peaceful. than the formless state It 3.5.2 Jivika Sutta The true purpose of the spiritual life

Share this story : F G
Anguttara Nikaya

Anguttara Nikaya

 Anguttara Nikaya   The Numerical Discourses of the Buddha  translated with notes by Piya Tan (c) 2009   A 1.2 Nivarana Pahana Vagga (The five emntal hindrances: causes and ending) A 1.6.3-6 Culacchara Sutta The efficacy of lovingkindness A 2.9 Hiri Ottappa Sutta The Two World Protectors: Moral Shame & Moral Fear. [see A 10.76 below] A 3.9 Pasenadi Yanna

Share this story : F G
Majjhima Nikaya

Majjhima Nikaya

Majjhima Nikaya The Middle Length Discourses of the Buddha (A Living Word of the Buddha project) by Piya Tan (c)2009   M 1 Mulapariyaya Sutta (The true nature of “final states” and concepts) [M 1] J 245 Mulapariyaya Jataka (How conceit prevents awakening) M 2 Sabbasava Sutta (FULL ver with notes & sutta: 26 pages) (Methods of overcoming our defilements) M 2

Share this story : F G
DANDA VAGGA - THE ROD

DANDA VAGGA – THE ROD – Vietnamese – English – French – German

DANDA VAGGA – THE ROD – PHẨM ĐAO TRƯỢNG (88) Ct (88). Đao trượng (Danda) cũng dịch là hình phạt.129. Ai cũng sợ dao gậy, ai cũng sợ chết ; hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. All tremble at the rod. All fear death. Comparing others with oneself, one should neither strike nor cause to strike.

Share this story : F G
SAHASSA VAGGA - THOUSANDS

SAHASSA VAGGA – THOUSANDS

SAHASSA VAGGA – THOUSANDS – PHẨM NGÀN100. Tụng ngàn câu vô nghĩa chẳng bằng một câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh. Better than a thousand utterances, comprising useless words, is one single beneficial word, by hearing which one is pacified. — 100  100. Chỉ một lời lợi ích, Nghe xong tâm bình an, Hơn tụng cả muôn

Share this story : F G
1 2 3